Boże Ciało

W czwartek 20. czerwca obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało.

Msza św. po polsku tego dnia będzie w kościele w Harburgu o g. 19.oo.
Adoracja Naświętszego Sakramentu – od g.18.oo

Jak co roku, do udziału w głównych uroczystościach związanych z tym świętem zapraszam w niedzielę, 23. czerwca o g. 9.3o w Stadtparku w Harburgu

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli potocznie: Boże Ciało, jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.