Boże Ciało 2018

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli potocznie: Boże Ciało, jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.

W naszej Misji główne uroczystości związane z Bożym Ciałem odbyły się 3 czerwca br. wraz ze wszystkimi Wspólnotami z Harburga i Neugraben. Jak co roku, rozpoczęliśmy wspólne świętowanie Mszą świętą o godzinie 9.3o w Stadtparku w Harburgu, której przewodniczył Ksiądz Biskup Michael Wuestenberg. Po Mszy świętej ruszyliśmy w procesji eucharystycznej. Tłum rozmodlonych (w różnych, tzn. ojczystych językach) wiernych ze wszystkich wspólnot lokanego Kościoła, w tym ze wszystkich wspólnot dzieci I-komunijne, ministranci, szafarze, siostry zakonne i kapłani posługujący na tym terenie na czele z Księdzem Biskupem przeszli wspólnie do poszczególnych ołtarzy, adorując Chrystusa obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Poniżej fotorelacja: