Bierzmowanie w naszej Misji

Tegoroczne bierzmowanie, z wiadomych przyczyn – zostaje w naszej Misji przełożone na rok przyszły, a kandydaci do tego sakramentu, którzy w minionym czasie odbyli już nauki przygotowujące do bierzmowania nie muszą ich ponownie powtarzać. Przystąpią do bierzmowania w roku 2021. Termin zostanie podany później.

W tym roku spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania odbywać się będą
w kościele St. Franz-Joseph w Harburgu (Reeseberg 1, 21079 Hamburg)
w każdą niedziele po Mszy św. o g. 17.oo
Pierwsze spotkanie odbędzie się po feriach jesiennych – 18.10.2020. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
Duch Święty logo