Bierzmowanie w naszej Misji

Spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania odbywają się
w kościele St. Franz-Joseph w Harburgu (Reeseberg 1, 21079 Hamburg)
w każdą niedziele po Mszy św. o g. 17.oo

Duch Święty logoSakrament Bierzmowanie zostanie udzielony w kościele w Harburgu.

Od niedzieli 12.09.2021 zapraszam co tydzień wszystkie osoby, które przygotowywały się do sakramentu bierzmowania na Msze św. o godz.17.00 a po niej na spotkanie.