Bierzmowanie w naszej Misji

Spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania odbywają się
w kościele St. Franz-Joseph w Harburgu (Reeseberg 1, 21079 Hamburg)
w każdą niedziele po Mszy św. o g. 17.oo

Duch Święty logoSakrament Bierzmowanie zostanie udzielony 16.10.2021 w kościele w Harburgu.

Osoby, które przygotowywały się w roku minionym do sakramentu bierzmowania nie muszą teraz uczestniczyć w naukach, a dopiero we wrześniu.