Wizyta Biskupa Lechowicza i bierzmowanie w naszej Misji – 13.04.2019

W sobotę, 13. kwietnia, miała miejsce wyjątkowa i długo wyczekiwana uroczystość, mianowicie gościliśmy w naszej Misji Księdza Biskupa dra Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Tego dnia dostojny Gość odwiedził naszą Szkołę Języka i Kultury Polskiej w Hamburgu-Harburgu, gdzie wizytował wszystkie klasy, a nawet poprowadził krótką, ale bardzo pouczającą katechezę dla uczniów przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Młodzież i dzieci bardzo chętnie rozmawiały z Księdzem Biskupem oraz zadawały pytania, na które Pasterz Polonii z radością odpowiadał. Ksiądz Biskup spotkał się także z nauczycielami naszej szkoły, z którymi rozmawiał na temat radości i problemów, jakie towarzyszą ich pracy w szkole polonijnej. Na koniec Ksiądz Biskup bardzo serdecznie podziękował nauczycielom za ich trud i zaangażowanie w wychowywaniu młodego pokolenia Polaków mieszkających za granicą. A słowa szczególnego podziękowania Ksiądz Biskup skierował zwłaszcza do rodziców naszych uczniów, “iż dbają, aby ich synowie i córki nie zagubiły Tradycji, kultury, obyczajów, a przede wszystkim wiary naszych Ojców. Bo to te fundamenty są konieczne w wychowaniu młodych ludzi”.

Po południu Ksiądz Biskup, w czasie uroczystej Mszy świętej udzielił sakramentu bierzmowania 53 osobom – młodzieży i dorosłym naszej Misji. Wszyscy, a szczególnie kandydaci do sakramentu bierzmowania w wielkim skupieniu i z przejęciem uczestniczyli w uroczystej liturgii, wyrażając swoje pragnienie tego, aby Duch Święty umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Jak podkreślił ks. Rafał, gdy dziękował dostojnemu Gościowi za jego obecność, sakramentalną posługę i wygłoszone Słowo Boże, “wizyta Księdza Biskupa była dla nas bardzo wymownym znakiem naszej łączności z Kościołem w Polsce, a co za tym idzie – z wiarą naszych ojców”.

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej.
Drodzy Bierzmowani, gratulujemy otrzymanych darów i owoców Ducha Świętego. Nasza Misja bardzo liczy na Was, na wasz entuzjazm i młodzieńczą radość. Niech Bóg wam błogosławi i niech Was strzeże.