Bierzmowanie 2022


Dnia 6.11.2022. młodzież z naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania. Sakramentu udzielił Jego Ekscelencja ks. bp. Piotr Turzyński. Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, będący dopełnieniem chrztu świętego. Młodzież w trakcie liturgii prosiła, aby Duch Święty zesłał na nią swoje dary, umocnił ją w wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej zasad. Pięknymi czytaniami i modlitwą uświetnili tę wzniosłą uroczystość, będącą wielkim przeżyciem dla nich samych jak i ich rodziców.
„W sakramencie bierzmowania, Bóg sprawia, że ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”
/Lumen gentium 11/