Bierzmowanie 2018

Sakrament bierzmowania wyciska niezniszczalny charakter, znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodabnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wzmaga i rozwija siedem swoich darów udzielanych już na chrzcie świętym.

19 kwietnia w naszej Misji był obchodzony jako wyjątkowy i uroczysty dzień. Podczas mszy świętej w kościele św. Józefa na Altonie, o godz. 18.oo J.E. ks. abp dr Stefan Heße – Metropolita hamburski, udzielił sakramentu bierzmowania ponad stu osobowej grupie młodzieży i dorosłych z naszej Misji. Wszyscy, a szczególnie kandydaci do sakramentu bierzmowania, w wielkim skupieniu i z przejęciem uczestniczyli w uroczystej liturgii.

Młodzież po wysłuchaniu kazania odnowiła przyrzeczenia chrzcielne i przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Po zakończonej liturgii wszyscy stanęli do wspólnego zdjęcia, a potem młodzież odebrała pamiątkowe dyplomy.

Tym, którzy przyjęli sakrament Ducha Świętego życzymy, by rozwijali charyzmaty, którymi zostali obdarzeni i by dawali świadectwo swojej wiary.

Więcej zdjęć…