Apel Konsulatu RP w Hamburgu

Aktualna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa w Niemczech, wywołuje niepokój ze strony obywateli polskich i szereg pytań z ich strony o sprawy życia codziennego.

Konsulat informuje na bieżąco o podstawowych zasadach higieny, dzięki którym ryzyko zakażenia jest ograniczone.

 • Często myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%);
 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania – zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką; natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – użyj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%);
 • Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 1 metra między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę;
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust;
 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, koniecznie zasięgnij pomocy medycznej (kontakt tel. z lekarzem rodzinnym lub infolinią 116 117)
 • Chroń siebie i innych przed zachorowaniem.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w poruszaniu się nie rekomendujemy odbywania lub planowania wyjazdów, poza absolutnie niezbędne minimum. Komunikacja z Polską stała się poważnie utrudniona, wykorzystywać można jedynie drogę lądową. Przy tej okazji odbieramy wiele zgłoszeń w sprawie zasad przekraczania granicy niemiecko-polskiej oraz przechodzenia kwarantanny. Pamiętajmy, że:

 • należy legitymować się ważnym polskim dokumentem tożsamości – dowodem osobistym lub paszportem;
 • przy wjeździe każda osoba wypełnia formularz tzw. kartę lokalizacyjną i jest poddawana kontroli sanitarnej;
 • wszyscy kierowani są na obowiązkową kwarantannę (izolację) na okres 14 dni;

Uwaga! Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny, np. wcześniejsze opuszczenie miejsca jej odbywania, grozi mandat karny w wysokości do 30 tys. zł.

Także sytuacja w Niemczech z dnia na dzień podlega zmianom, dlatego uzasadnione jest unikanie niesprawdzonych informacji. Zwracamy się więc do naszych obywateli o korzystanie – w razie potrzeby – z nr infolinii oraz stron internetowych prowadzonych przez ministerstwa zdrowia krajów związkowych:

Uprzejmie informujemy, że Konsulat Generalny RP w Hamburgu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym udziela bieżącej informacji/odpowiada na zapytania: telefonicznie +49 40 611 870 w godz. 08:15-16:15 (we wtorki 10:15–18.15)  lub za pośrednictwem poczty e-mail: hamburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl. Kontakt bezpośredni w siedzibie urzędu tylko w sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego działania. Nie ograniczamy zakresu pomocy konsularnej dla obywateli polskich.

Rekomendujemy wybór korespondencyjnej formy załatwiania następujących spraw:

 • odbiór dokumentu paszportowego
 • transkrypcja aktu urodzenia
 • zgłoszenie utraty dowodu/paszportu
 • zezwolenie na przewóz ciała/urny w celu pochowania na terytorium RP

Powyższe regulacje funkcjonują do odwołania. Zachęcamy do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie https://www.gov.pl/niemcy oraz kontach urzędu na portalach społecznościowych.

Z poważaniem

Mariusz Pindel
Konsul RP