Aklamacja po przeistoczeniu…

Jest to krótki, dialogowany tekst modlitewny, będący częścią modlitwy eucharystycznej, odmawiany lub śpiewany po konsekracji. Jest to zarazem, poza słowem “Amen” po jedyny tekst wymawiany przez lud podczas modlitwy eucharystycznej. Może mieć jedną z czterech form:

1. Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

2. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

3. Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
Panie Ty nas wybawiłeś, przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

4. Tajemnica wiary.
Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Jest to wyznanie Tajemnicy Wiary w zmartwychwstanie (Misterium Fidei), że Chrystus umarł na krzyżu
i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka, jak wcześniej zapowiedział, oraz że na końcu czasów przyjdzie powtórnie, aby pokonać ostatecznie zło.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego mówi wyraźnie, że aklamację wypowiada lud w pozycji stojącej.