8 szkół katolickich zostanie zamkniętych

Już od pewnego czasu donoszą środki masowego przekazu, że sytuaja finansowa archidiecezji hamburskiej nie jest najlepsza. Aby zapobiec dalszemu zadłużaniu się, podjęto w ostatnich dniach drastyczną decyzję o zamknięciu 8 szkół katolickich na terenie Hamburga, które prowadzi Kościół hamburski.

Archidiecezja utrzymuje aktualnie 21 szkół: 18 szkół podstawowych i tzw. „Stadtteilschulen” oraz 3 gimnazja, do których uczęszcza łącznie 9 tys. uczniów. Niepewna sytuacja finansowa zmusza jednak archidiecezję do oszczędzania. Obecnie w kasie kościelnej jest 79 milionów euro długu, a ten może wzrosnąć, według raportu firmy doradczej Ernst & Young, w ciągu następnych 4 lat do 353 milionów. Pomimo dotacji państwowych i dochodów z opłat szkolnych, prowadzenie szkół generuje deficyt w wysokości 4 – 5 milionów euro rocznie. Musiały zatem zostać podjęte odpowiednie kroki zaradcze.

Do wymienionych poniżej 5 szkół już nie będą przyjmowane nowe roczniki w nadchodzącym roku szkolnym 2018/19:

– Katholische Schule St. Marien Eulenstraße – Grundschule – Altona
– Domschule St. Marien – Grund- und Stadtteilschule – HH-Mitte
– Katholische Schule Altona – Grund- und Stadtteilschule – Altona
– Franz-von-Assisi-Schule – Stadtteilschule – HH-Nord
– Niels-Stensen-Gymnasium – Gymnasium – Harburg

Do wymienionych poniżej 3 szkół nie będą przyjmowane nowe roczniki w roku szkolnym 2019/20:

– Katholische Sophienschule – Grundschule – HH-Nord
– Katholische Schule Harburg – Grund- und Stadtteilschule – Harburg
– Katholische Schule Neugraben – Grund- und Stadtteilschule – Harburg.

Należy mieć nadzieję, że pozostałe 13 szkół przetrzyma zaistniały kryzys finansowy w archidiecezji, a ten zostanie w szybkim tempie zażegnany.
Obecnie też trwają różne akcje, które mają na celu wspomóc diecezję w utrzymaniu tych szkół – zachęcam do modlitwy w intencji uczniów i nauczycieli, i do włączania się do tych inicjatyw.

H.K.