72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W poniedziałek 1 sierpnia 2016 r. w godzinie „W” przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej, uczestników Powstania i jeńców wojennych, uczestniczyliśmy w spotkaniu upamiętniającym poległych w Powstaniu Warszawskim. W 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zgromadzeni na cmentarzu Neuer Friedhof w Hambugu-Harburgu, podobnie jak Polacy w różnych częściach świata, a szczególnie mieszkańcy Warszawy, rozpoczęliśmy uroczystości minutą ciszy, zatrzymując w chwili refleksji nad Tymi, którzy w bohaterski sposób walczyli o wolność, płacąc przy tym najwyższą cenę.

72-rocz. Powstania Warszawskiego

Spotkanie organizowane corocznie przy współpracy Konsulatu Generalnego w Hamburgu i Polskiej Misji Katolickiej gromadzi przedstawicieli różnych środowisk polonijnych pielęgnujących pamięć i otaczających troską historię, przedstawicieli stowarzyszeń niemieckich oraz wszystkich, którzy wspólną modlitwą chcieli złożyć hołd Powstańcom. Konsulat reprezentował Pan Wicekonsul Marek Sorgowicki, Polską Misję Katolicką – ks. Jerzy Skiba i ks. Julian Głowacki zastępujący Duszpasterzy Polskiej Misji Katolickiej. Zgromadzeni w miejscu, gdzie ziemia została uświęcona pamięcią, śpiewając pieśń „Boże coś Polskę”, zanurzeni w rozważaniu modlitewnym, pochylając się nad historią, zebrani z przysłoniętymi przez łzy oczami wpatrywali się w pomnik z wypisanymi nazwiskami Powstańców i powiewającą obok biało-czerwoną flagą. Złożone wieńce kwiatów i zapalone znicze były kolejnym wyrazem, że nie zapominamy tych, którzy oddali życie z miłości do Ojczyzny. Po zakończeniu modlitw i wystąpieniu Wicekonsula Marka Sorgowickiego, który podziękował wszystkim przybyłym, uczestnicy spotkania mieli okazję do rozmowy i wymieniania swoich spostrzeżeń.

Dziękujemy wszystkim, którzy dbając o historię podjęli się trudu uczestnictwa w uroczystościach 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po godzinie 17:00, 1 sierpnia 1944 r., Warszawa już nigdy nie będzie taka sama, a pamięć tej daty i godziny sprawia, że na chwilę wszyscy stajemy się „Warszawiakami”.

Uczestnik