Polska pod Krzyżem

Ten krzyż mówi całej Polsce: sursum corda! – w górę serca! Trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku, aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: sursum corda.
Św. Jan Paweł II

Czego dotyczy to wydarzenie:
W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Trzeba zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić?

Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego, sobota 14 wrzesnia 2019 r. – w święto Podwyższenia Krzyża Świętego – do Kościoła św. Eryka (Marckmannstr. 40, 20539 Hamburg).

Jak przygotować się na to spotkanie:
W miarę możliwości prosimy o przybycie na spotkanie w stanie łaski uświęcającej. Na Mszy św. będzie okazja do spowiedzi św.
Prosimy o przywiezienie domowych krzyży, które będą tam uroczyście poświęcone.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia można znaleźć:
https://www.polskapodkrzyzem.pl/

Plan:
18.00 – Msza św.
– Modlitwy
– Adoracja Krzyża
21.00 – Apel Jasnogórski

ZAPRASZAMY!!!