25-lecie Archidiecezji Hamburskiej

W styczniu 2020 r. archidiecezja hamburska obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Centralne uroczystości z udziałem zaproszonych gości i przedstawicielami władz świeckich miasta Hamburga odbyły się we wtorek, 7 stycznia br. o godz. 18.15 w Katedrze Mariackiej w Hamburgu.

Biorący udział w uroczystościach Nuncjusz Apostolski w Niemczech, ks. abp Nikola Eterovic, przekazał na ręce metropolity hamburskiego ks. abpa Stefana Heße gratulacje od papieża Franciszka. Ks. bp Franz-Josef Bode, ordynariusz diecezji Osnabrück, podkreślił w swoim kazaniu wyzwania stojące przed dzisiejszym Kościołem. Kościół musi przejść ponownie do całkowitej prostoty; musi kochać umiłowany Lud Boży nie tylko ten żyjący w parafiach, ale i w innych miejscach. Natomiast premier Szlezwiku-Holsztyna, Daniel Günther (CDU), przemawiając do zebranych w katedrze uczestników tej doniosłej uroczystości podkreślił, iż chrześcijaństwo powinno pozostać ważnym punktem odniesienia dla wszystkich wezwań, jakie stoją przed nami w dzisiejszym świecie.

Z historycznego punktu widzenia, archidiecezja założona po raz pierwszy w IX wieku, była jedną z najstarszych diecezji w Niemczech. W 834 r. benedyktyński zakonnik Ansgar otrzymawszy święcenia biskupie, wyruszył z posługą misyjną na północ Europy. Uważany jest on za ojca-założyciela Archidiecezji Hamburg. Po reformacji diecezja została rozwiązana wraz z pokojem westfalskim w roku  1648. Diecezja hamburska tymczasowo zniknęła z mapy. Północ Niemiec była całkowicie w rękach protestantów. W XX wieku zaczęto rozważać możliwość odbudowania struktur lokalnego kościoła katolickiego w Hamburgu – szczególnie po drugiej wojnie światowej, kiedy na skutek zawieruchy wojennej wielu katolików przybywało na protestancką północ. Północne tereny Niemiec były wtedy głównie częścią diecezji Osnabrück. Kilka lat po zjednoczeniu Niemiec, w lutym 1994 r., rozpoczęły się oficjalne negocjacje między Stolicą Apostolską a krajami związkowymi: Hamburga, Szlezwiku-Holsztyna i Meklemburgii-Pomorza Zachodniego na temat utworzenia struktur nowej archidiecezji na terenie północnych Niemiec. Dnia 7 stycznia 1995 r. podczas uroczystości w Katedrze Mariackiej w Hamburgu ogłoszono bullę papieża Jana Pawła II, na mocy której ustanowiono Archidiecezję Hamburską oraz objęcie funkcji metropolity nowej archidiecezji przez ks. abpa Ludwiga Averkampa. Od 25 stycznia 2003 r. kierował archidiecezją ks. abp dr Werner Thissen, natomiast od 15 marca 2015 r. nowym (trzecim z kolei) metropolitą Hamburga jest ks. abp dr Stefan Heße.

Archidiecezja hamburska w liczbach
Archidiecezja Hamburga obejmuje kraje związkowe: Hamburg, Szlezwik-Holsztyn oraz część Meklemburgii kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. Jest to największa diecezja w Niemczech pod względem powierzchni i obejmuje 32. 520 km2.

Katolicy: 398.425 osób
a) 182.450 z nich mieszka w Hamburgu (około 10% całkowitej populacji)
b) 175.743 z nich mieszka w Szlezwiku-Holsztynie (około 6% ogółu ludności)
c) 40.232 z nich mieszka w Meklemburgii (około 3,5% ogółu ludności).

Międzynarodowy kościół
Archidiecezja Hamburg jest kościołem międzynarodowym. Prawie jej 400.000 katolików pochodzi ze 171 narodów – 86.503 z nich ma paszport inny niż niemiecki. Odsetek katolików obcojęzycznych wynosi 27,6 procent. Największą grupę stanowią Polacy (41.046), wyprzedzając Włochów (7.204) i Portugalczyków (6.820).

Teren Arcybiskupstwa obejmuje 47 parafii
a) w Szlezwiku-Holsztynie:  13
b) w Hamburgu:  19
c) w Meklemburgii:  15.

Liczba kapłanów:
a) 144 księży aktywnie służy archidiecezji
b) 90 księży żyje na emeryturze
c) 62 diakonów wspomaga posługę duszpasterską.

Pastoralni pracownicy świeccy:
140 (47 osób pracuje jako referenci pastoralni, a 93 osoby pracują jako referenci parafialni).

Wspólnoty zakonne:
34 zakony męskie i żeńskie, w których pracuje 73 zakonników i 189 siostry zakonne.

Instytucje prowadzone przez Kościół katolicki:
Kościół prowadzi  300 różnych instytucji, w których pracuje około 6.000 pracowników – w tym 68 przedszkoli i żłobków, 19 domów spokojnej starości i domów opieki, 7 szpitali, a także liczne poradnie, ośrodki pomocy społecznej i usługi ambulatoryjne.

Szkolnictwo:
Kościół prowadzi 24 szkoły podstawowe i średnie (21 w Hamburgu, 2 w Meklemburgii, 1 w Szlezwiku-Holsztynie) do których uczęszcza około 10.000 uczniów oraz 3 techniczne.

opr: hk
(Źródło zdjęć: Erzbistum Hamburg /K. Erbe, M. Heinen/ i archiwum PMK w Hamburgu)

Zobacz także:
https://www.erzbistum-hamburg.de/25-Jahre-Erzbistum-Hamburg_Auch-der-Papst-gratuliert-zum-Geburtstag