10-lecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej

30 stycznia 2016 roku obchodzić będziemy 10-lecie istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej
przy PMK w Hamburgu-Harburgu.

Am 30. Januar 2016 feiern wir das 10-jährige Jubiläum der Schule der Polnischen Sprache und Kultur
bei der PKM in Hamburg-Harburg

Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa,
jak również naszych uczniów i ich rodziny oraz przyjaciół Szkoły
na oficjalne obchody tej uroczystości.

Aus diesem Anlass haben wir die Ehre, Sie,
sowie unsere Schüler, deren Familien und alle Freunde der Polnischen Schule
zur offiziellen Feier des Anlasses einzuladen.

Msza święta   /   Heilige Messe
30.01.2016   –   15.oo
Hl. Kreuz-Kirche   –   HH-Neugraben

(An der Falkenbek 10)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY / HERZLICH WILLKOMMEN
Zarząd Chrześcijańskiego Centrum / Vorstand des Christlichen Zentrums
oraz Nauczyciele Szkoły / und Lehrerkollegium

Einladung zaproszenie