Światowe Dni Młodzieży – zostań wolontariuszem !!!

Szanowna społeczności polonijna, organizacje, grupy, stowarzyszenia Polaków poza granicami kraju, Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tym niezwykłym na skalę światową wydarzeniu oraz do aktywnego włączenia się w działalność wolontaryjną podczas jego trwania.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to jedno z największych wydarzeń w historii Polski. Do jego organizacji potrzeba ok. 25 tysięcy wolontariuszy w tym około trzech tysięcy osób, które przybędą spoza granicy Polski. Pragniemy, aby dużą rolę odegrała tu Polonia z wielu krajów Europy i świata. Większość przedstawicieli Polonii posługuje się więcej niż jednym językiem (w tym językiem polskim), co byłoby nieocenioną zaletą podczas organizacji ŚDM.

Światowe Dni Młodzieży to piętnaście dni, które może odmienić życie. Chcemy poprzez to wydarzenie pobudzić Młodych do działania – angażowania się w sprawy publiczne, troski o dobro wspólne, do bycia czynnym uczestnikiem życia społecznego, działania na rzecz innych. Wolontariusze pod koniec trwania Światowych Dni Młodzieży będą uczestniczyć w przygotowanym dla nich spotkaniu z Papieżem.

Zachęcamy do przekazywania tej wiadomości młodym Polakom mieszkającym za granicami kraju lecz również obcokrajowcom, ludziom dobrej woli, którzy chcieliby zaangażować się w organizację ŚDM.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT:sdm.logo

Strona internetowa: www.krakow2016.com
E-mail: wolontariat@krakow2016.com
tel: +48 518 309 704
facebook.com/badzbliskoSDM

WOLONTARIAT ŚDM KRAKÓW 2016 – USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto najpóźniej do 30 czerwca 2016 ukończy 18 rok życia i zarejestruje się poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie ŚDM do końca marca 2016 roku.

W jakim terminie będą potrzebni wolontariusze?

Wolontariusz ŚDM powinien zarezerwować sobie czas od 18 lipca do 1 sierpnia 2016 roku.

W pierwszym tygodniu odbywają się szkolenia, a od 25 lipca zaczyna się faktyczna służba na rzecz ŚDM.

W czym potrzebna jest pomoc?

Wolontariusze będą obecni wszędzie tam, gdzie pielgrzymi – zaczynając od lotniska, dworców, wielkich parkingów na obrzeżach Krakowa, poprzez punkty informacyjne, pomoc przy wydawaniu pakietów, zakwaterowaniu pielgrzymów, Wydarzeniach Centralnych, Festiwalu Młodych, komunikacji, tłumaczeniach czy służbie porządkowej i medycznej. Aby zostać wolontariuszem nie potrzeba wcześniej znać planu miasta. O organizację ich pracy zatroszczą się liderzy wolontariatu. Pracy dla wolontariuszy spoza granic Polski na pewno nie zabraknie!

Jak się zarejestrować?

Rejestracja wolontariuszy odbywa się poprzez stronę

http://www.krakow2016.com/zostan-wolontariuszem.

Do formularza rejestracyjnego należy dołączyć skan dowodu   osobistego lub paszportu (strona z numerem dokumentu), zdjęcie oraz podpisany list polecający. List może być podpisany   przez biskupa, księdza proboszcza, duszpasterza akademickiego, przewodniczącego organizacji, przełożonego z pracy itp.

Koszty uczestnictwa w wolontariacie

pakiet wolontariusza -sdm

Każdy Wolontariusz uiszcza składkę partycypacyjną, wpłacając odpowiednią kwotę za wybrany przez siebie pakiet Wolontariusza.

Pakiet W.1 (300 zł) obejmuje pełne wyżywienie, nocleg, transport, ubezpieczenie i plecak wolontariusza i jest dedykowany osobom z zagranicy oraz osobom z Polski, które nie mają zakwaterowania w Krakowie.

Pakiet W.2 (100zł) obejmuje wyżywienie, transport, ubezpieczanie oraz plecak wolontariusza.

Pakiet W.3 (50zł) obejmuje transport, ubezpieczenie oraz plecak   wolontariusza. W skład plecaka wolontariusza wchodzą: koszulki,   czapka,   peleryna, przewodnik i inne gadżety oraz materiały formacyjne i informacyjne.

Kto jest odpowiedzialny za organizację wolontariatu ŚDM?

Wolontariuszami opiekuje się Departament Wolontariatu Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, który odpowiada za rekrutację, przeszkolenie oraz koordynację Wolontariuszy podczas ŚDM.

Już teraz wiele osób ze świata, Polski i Krakowa angażuje się w przygotowania. W Komitecie pracuje 20 Wolontariuszy międzynarodowych z Brazylii, Kolumbii, Włoch, Kanady, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy, a wkrótce dołączą do nas wolontariusze z Argentyny, Wietnamu, Ekwadoru, Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Oprócz tego przygotowania wspiera bardzo dużo młodych osób z Krakowa oraz Wolontariusze, pracujący zdalnie – z Polski i ze świata.

___________________________________________________________________________

Dear Polonia Societies, oranisations, groups, Polish associations outside of Poland,

Organising Committee of World Youth Day in Cracow would like invite you to participate in this worldwide scale event and to actively support our volunteering group during the event.

World Youth Day in Cracow is one of the greatest events in the history of Poland. Around 25 thousand volunteers are required to properly organise it, where at least 3 thousand are supposed to be from outside of Poland. We wish that an enourmous role was a part of the Polonia from many countries of Europe and the world. Most of Polonia members fluently use more than one language (one of which is Polish), which treat would be of immense value during the WYD.

World Youth Day is a fifteen day long event which can change one’s life. We want to stimulate the young to action – to engage in public affairs, to take care of common goods, to be active in social life and to work for others. The volunteers are going to participate in meeting with the Pope himself at the end of the World Youth Day.

We encourage you to forward this message to young Poles living abroad as well as foreigners, people of good will who would like to help with organising the WYD.

We invite you to co-operation!

CONTACT:

Website: www.krakow2016.com
E-mail: wolontariat@krakow2016.com
tel: +48 518 309 704
facebook.com/badzbliskoSDM