Procedury bezpieczeństwa w SJiKP w związku z zagrożeniem COVID-19

Drodzy Uczniowie i Drodzy Rodzice,
nasza szkoła zostanie ponownie otwarta 29 sierpnia 2020 roku!
Wszyscy razem staramy się zminimalizować ryzyko infekcji i czekamy na powitanie Cię z powrotem w naszej sobotniej szkole.

Koncepcja nauczania w sobotniej Szkole Języka i Kultury Polskiej (w budynku KSH-Harburg):

1. Rozpoczęcie zajęć: Zajęcia rozpoczynają się 29 sierpnia o godzinie 9:00. O 9:15 uczniowie wchodzą do szkoły jeden po drugim, do sal lekcyjnych wchodzą indywidualnie i bez opieki.

2. Proces realizacji: Wszystkie osoby w budynku szkoły i na terenie szkoły mają zakryte usta i nos.
W przypadku klas od 1 do 4 obowiązują następujące zasady:
Gdy tylko uczniowie zajmą swoje miejsca i rozpoczną się zajęcia, można zdjąć osłonę ust i nosa. Należy nosić osłonę ust i nosa tak długo, dopóki nie zajmie się swojego miejsca i natychmiast po jego opuszczeniu.
W przypadku klas od 5 do 9 obowiązują następujące zasady: podczas lekcji, w salach lekcyjnych i salach szkoleniowych należy zawsze nosić ochronę ust i nosa!

3. Koniec lekcji: Uczniowie są wyprowadzani z klas jedna po drugiej, zgodnie z klasami.
Dzieci w klasach od 1 do 4 jako pierwsze opuszczają szkołę i są odbierane przez rodziców przed wejściem.

4. Wizyta w toalecie: Każde piętro budynku wyposażone jest w toaletę. Dzieci wchodzą do toalet indywidualnie. Nauczyciele sprawdzają, czy dzieci myją ręce po skorzystaniu z toalety. Pomieszczenia toalet wyposażone są w odpowiednie znaki.

5. Wszyscy nauczyciele i uczniowie od 6 roku życia są zobowiązani do noszenia maseczki. Rodzice są odpowiedzialni za to, aby dzieci przychodziły na zajęcia z maskami na twarzy. Wszystkie toalety, sale lekcyjne i korytarze wyposażone są w środek dezynfekujący.

UWAGA!!!

Dzieci z objawami przeziębienia nie mogą uczęszczać na zajęcia!

________________________________________

Ogólnokształcąca Grupa Wczesnej Edukacji:

Proces wdrażania: W klasie jest maksymalnie 10 uczniów i jeden nauczyciel. Dzieci siedzą indywidualnie na swoich miejscach w odległości 1,5 m.
Ważne! Rodzice muszą wpisać się na listę uczestników, podając imiona i nazwiska, numery telefonów i długość pobytu – aby umożliwić kontakt w przypadku infekcji.

1. Koniec lekcji: Dzieci są indywidualnie wyprowadzane z klasy. Dzieci są odbierane przez rodziców z korytarza.
2. Wizyta w toalecie: Dzieci wchodzą do toalet indywidualnie. Nauczyciele sprawdzają, czy dzieci myją ręce po skorzystaniu z toalety. Po skorzystaniu – toalety są dezynfekowane przez personel.
3. Po lekcji sale lekcyjne, toalety i inne obszary są dezynfekowane i wentylowane.

Podejrzenie lub choroba w klasie:

Osoby z takimi objawami jak: np. gorączka, ból gardła, suchy kaszel, bóle głowy i kończyn, biegunka, utrata smaku / węchu, problemy z oddychaniem nie mają wstępu do szkoły!
Jeśli objawy wystąpią podczas lekcji, należy natychmiast odizolować uczniów i poinformować ich rodziców.
Ponadto incydent taki musi być odnotowany i wszystkie informacje przechowywane u dyrektora szkoły przez okres minimum 4 tygodni.

 

 

Das Konzept der Unterrichtsdurchführung in der polnischen Samstagsschule (im Gebäude der KSH-Harburg)

Liebe Schüler und liebe Eltern,
unsere Schule wird für Sie am 29.08.2020 August wieder für sie geöffnet sein!

Wir versuchen alle gemeinsam das Ansteckungsrisiko zu minimieren und freuen uns Sie wieder bei uns in der Samstagschule begrüßen zu dürfen.

Das Konzept Unterrichtsdurchführung in der polnischen Samstagsschule:

  1. Beginn des Unterrichts: Unterrichtsbeginn am 29. August ist um 09:00 Uhr. Um 9:15 Uhr betreten die Schüler nacheinander die Schule, die Unterrichtsräume werden einzeln und ohne Begleitung betreten.
  2. Durchführungsprozess: Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für alle Personen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 gilt: Sobald die Schüler und Schülerinnen sich an ihren festen Sitzplätzen befinden und der Unterricht stattfindet, darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er verlassen wird, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 gilt: der Mund-Nasen-Schutz muss grundsätzlich auch während des Unterrichtsbetriebes, in den Unterrichts- und Kursräumen getragen werden!
  3. Ende des Unterrichts: Die Schüler und Schülerinnen werden aus den Unterrichtsräumen nacheinander nach Jahrgangsstufen nach draußen geleitet. Die Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 4 verlassen die Schule zuerst und werden vor dem Eingang von den Eltern abgeholt.
  4. Toilettenbesuch: Jede Etage des Gebäudes ist mit einem Toilettenraum ausgestattet. Kinder betreten die Toilettenräume einzeln. Die Lehrkräfte kontrollieren das Händewaschen der Kinder nach dem Toilettengang. Die Toilettenräume werden mit entsprechenden Hinweisschildern ausgestattet.
  5. Ausrüstung der Lehrkräfte und Schüler: Alle Lehrkräfte und Schüler ab 6 Jahren haben die Pflicht eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Eltern tragen die Verantwortung, dass die Kinder mit Mundschutz zu den Unterrichtstunden erscheinen. Alle Toilettenräume, Klassenräume und Flure sind mit einem Hand-und Desinfektionsmittel ausgestattet.

ACHTUNG!!!

Kinder mit Anzeichen einer Erkältung dürfen nicht am Unterricht teilnehmen!

Das Konzept der Unterrichtsdurchführung in der polnischen Samstagsschule (Gruppe für allgemeine Früherziehung)

Durchführungsprozess: Im Unterrichtsraum befinden sich maximal 10 Schüler und eine Lehrkraft. Kinder sitzen einzeln an ihren Plätzen mit 1,5 m Abstand zwischen den Kindern.

Wichtig! Die Eltern müssen sich in eine Teilnehmerliste mit Namen, Telefonnummern und Zeitraum des Aufenthaltes eintragen – um im Falle einer Infektion die Nachverfolgung zu ermöglichen.

  1. Ende des Unterrichts:Die Kinder werden aus Unterrichtsräumen einzeln heraus geleitet. Die Kinder werden im Flurbereich von den Eltern abgeholt.
  2. Toilettenbesuch:Kinder betreten die Toilettenräume einzeln. Die Lehrkräfte kontrollieren das Händewaschen der Kinder nach dem Toilettengang. Nach dem Toilettengang der Kinder werden die Toiletten von ehrenamtlichen Helfern desinfiziert.
  3. Nach dem Unterricht werden die Lehrräume, Toilettenräumen und andere Flächen desinfiziert und gelüftet.

Verdachts- oder Erkrankungsfall im Unterricht:

Personen mit solchen Krankheitssymptomen wie: z.B. Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Atemprobleme) dürfen die Schule nicht betreten!

Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. Zusätzlich sind in diesem Fall das Datum, der Name des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung zu den Kategorien „Erkältungssymptome“, „Bauchschmerzen/Übelkeit“, „Allgemeine Schmerzen“, „Sonstiges“) zu notieren, bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter gesichert aufzubewahren und nach vier Wochen zu vernichten.