DZIEŃ MODLITW O POKÓJ

– Dnia 20 września 2016 r. w Asyżu odbędzie się spotkanie międzyreligijne, któremu przewodniczył będzie papież Franciszek. Ojcu Świętemu bardzo zależy na modlitewnym wsparciu w tym dniu ze strony wszystkich Kościołów partykularnych. Odpowiadając na jego apel – zapraszam we wtorek na Mszę św., a po niej na nabożeństwo w tej intencji pokoju.

PAPA-FRANCISCO