Członkowie Rady

Pastoralrat

 1. Przewodniczący Rady – dr inż. Marian Markiewicz
 2. Zastępca Przewodniczacego – Artur Wanicki
 3. Sekretarz Rady – Katharina Kruzycki
 4. Duszpasterz – ks. Rafał Wasielewski
 5. Richard Alaschewski
 6. Magdalena Barańczyk
 7. Patricia Kucharski
 8. Leokadia Lewandowski-Matuszek
 9. Christine Podolski
 10. Elżbieta Smyka
 11. Marcel Winzer
 12. Barbara Wozny

 

Zgodnie z założeniami następujących dokumentów:

– Instrukcja „Erga migrantes caritas Christi” Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących [dok. z dn. 3.05.2004]
– Motu proprio papieża Pawła VI [dok. „Pastoralis migratorum cura” z dn. 15.08.1969]
– Instrukcja Kongregacji do Spraw Biskupów [dok. „De pastorali migratorum cura” z dn. 22.08.1969]
– Kościół w wielu językach i w wielu narodach – dok. Konferencji Episkopatu Niemiec dla duszpasterstwa katolików innego języka ojczystego z dn. 13.03. 2003

oraz z poleceniem Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, została założona w naszej Misji Rada Duszpasterska, która ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 roku.


Gemäß der Grundsätzen der folgenden Dokumente:

– Instruktion „Erga migrantes caritas Christi” des Päpstlichen Rates der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs
– Motu proporio vom Papst Paul VI. [Dok. „Pastoralis migratorum cura“ vom 15.08.1969]
– Instruktion der Bischofskongregation [Dok. „De pastorali migratorum cura” vom 22.08.1969]
– „Eine Kirche in vielen Sprachen und Völkern”
– Dok. der Deutschen Bischofskonferenz für die Seelsorge an Katholiken anderer Muttersprache vom 13.03.2003

sowie der Anordnung des Delegaten der Deutschen Bischofskonferenz für die Polnischsprachige Seelsorge in Deutschland, Prälat Stanislaw Budyn, wurde in unserer Mission ein Pastoralrat gegründet, der auf der Sitzung am 25. März 2015 konstituiert wurde.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.