Wybory prezydenckie

Konsulat Generalny RP w Hamburgu informuje, że w niedzielę 10 maja 2015 r. odbędą się wybory na urząd Prezydenta Polski. OrzełNa terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu utworzone zostały dwa obwody głosowania, które mieszczą się w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu, Gründgensstraβe 20, 22309 Hamburg.

Mieszkańcy Hamburga głosują w obwodzie nr 119 komisji wyborczej Hamburg II.

W obwodach utworzonych za granicą będzie można głosować korespondencyjnie oraz osobiście.

Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski dokument tożsamości oraz zostaną wpisani – na podstawie osobistego zgłoszenia – do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy

Konsulat Generalny RP w Hamburgu zachęca do zapisywania się na listę wyborców przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rejestracji wyborców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło specjalną stronę internetową pod adresem https://ewybory.msz.gov.pl umożliwiającą dokonanie bezpośredniego wpisu na tę listę.

Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać również osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu w godzinach pracy urzędu, jak również pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną na adres: hamburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą można dokonać do 7 maja 2015r. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić właściwemu konsulowi przy dokonaniu wpisu do spisu wyborców. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać w konsulacie najpóźniej do 27 kwietnia 2015r.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby te mogą wziąć udział w głosowaniu w dowolnie wybranym obwodzie głosowania.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://info.pkw.gov.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.