29.09.2019 – XXVI Niedziela Zwykła

– Trwa nowy rok szkolno-katechetyczny w naszej Szkole Języka i Kultury Polskiej. Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia z religii, języka polskiego i historii Polski.

– Rozpoczęliśmy także kolejny rok katechezy przygotowującej do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w niedziele po Mszy św. w kościele w Neugraben. Zapraszamy kandydatów do przyjęcia tego sakramentu.

– Z okazji 100. rocznicy wydania Listu apostolskiego papieża Benedykta XV Maximum Illud, Ojciec Święty Franciszek ogłosił miesiąc październik 2019 roku – Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
Z tego względu także, wszyscy jesteśmy zaproszeni przez naszego Arcybiskupa na otwarcie tego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego do katedry hamburskiej na uroczyste nabożeństwo, we wtorek, pierwszego października w Mariendom, o g. 18.15. Tak, jak zostało to zapowiedziane w ubiegłym tygodniu – nasza dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne, a za złożone ofiary składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”.
– Miesiąc październik – to także miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Zachęcam do pamięci o tej modlitwie oraz do udziału w nabożeństwie różańcowym, które odprawiamy w tygodniu zawsze pół godziny przed Mszą św., przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

– W sobotę 12 października 2019 r. w godzinach 10.oo-19.oo w Matthias-Claudius-Heim (Walther-Mahlau-Stieg 8, 22041 Hamburg) odbędzie się specjalne szkolenie w języku polskim dotyczące szerokiej problematyki związanej z chorobą demencji. Kurs jest bezpłatny. Bliższe informacje są na naszej stronie internetowej.

– Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się w niedzielę 13.10.2019 r. Na stronie www.ewybory.msz.gov.pl odbywa się elektroniczna rejestracja wyborów w obwodach utworzonych za granicą. Można również zapisać się na listę wyborczą telefonicznie lub przez faks. Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne informacje są zamieszczone na stronie internetowej Konsulatu Generalnego: www.haburg.msz.gov.pl.

– Przy wyjściu z kościoła, jak zawsze zachęcam, aby zaopatrzyć się w prasę katolicką. Od dzisiaj do nabycia jest Kalendarz Polskiej Misji Katolickiej na rok 2020. Cena kalendarza to 5 EUR i jak zawsze jest on naszą cegiełką przeznaczoną na polonijny ośrodek w Concordii. Motywem przewodnim kalendarza jest 100-lecie urodzin naszego Patrona – Św. Jana Pawła II, które przypadną w roku 2020. Kalendarz zawiera zdjęcia z prywatnej kolekcji Kardynała Dziwisza.